tel.: +48 609 594 923

Księga wiedzy

LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan butan), gazol – mieszanina propanu i butanu. Jest niezwykle uniwersalnym gazem o wszechstronnych zastosowaniach w domu, rolnictwie, handlu i usługach, przemyśle oraz na drogach.Skroplony gaz płynny, zwany inaczej LPG, powstał pod powierzchnią ziemi w procesie trwającym miliony lat. Platformy wiertnicze wydobywają gaz w postaci mieszanki, która następnie jest rozdzielana na metan (gaz główny), gazy skroplone (propan i butan) oraz inne gazy.

Gaz płynny produkowany jest również w rafineriach ropy naftowej.

W normalnym ciśnieniu atmosferycznym LPG występuje w fazie lotnej i przybiera ciekły stan skupienia wyłącznie w niskiej temperaturze lub w warunkach nadciśnienia. Gdy ciśnienie spadnie (np. gdy otwarty zostanie zawór zbiornika gazu), ciecz przechodzi w stan lotny tworząc parę. Ta właśnie para (gaz) stosowana jest do zasilania urządzeń.

Do przejścia ze stanu ciekłego w gazowy konieczne jest ciepło. W pierwszym momencie odparowywania gaz pobiera ciepło sam z siebie, a następnie z otoczenia. Dlatego zbiornik silnie się ochładza, a w przypadku bardzo dużego poboru, widać szron na ściankach zewnętrznych naczynia.

Ciśnienie wzrasta w miarę wzrostu temperatury, tak więc gdy wzrasta temperatura otoczenia zbiornika, wzrasta również ciśnienie wewnątrz zbiornika w wyniku rozszerzania się cieczy. W zbiornikach stosuje się zazwyczaj zawory bezpieczeństwa chroniące przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

UWAGA!

Zabronione jest napełnianie butli w miejscach do tego nieprzystosowanych (np. stacje paliw, stacje auto-gaz oraz nielegalnych rozlewniach)