tel.: +48 609 594 923

Co to jest azbest i gdzie go stosowano ?

Azbest to włóknisty materiał nieorganiczny. Jego największą zaletą jest trwałość i odporność na wysokie temperatury. Dzięki tym właściwościom azbest znalazł szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie, motoryzacji, chemii, przemyśle maszynowym i włókienniczym do produkcji:

 • sznurów, taśm, tkanin ognioochronnych i koców gaśniczych,
 • okładzin ciernych i taśm hamulcowych,
 • materiałów hydroizolacyjnych, np. pap dachowych, mas i kitów,
 • materiałów dekarskich (pokryć dachowych w postaci płyt falistych i płaskich) , materiałów  okładzinowych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Z uwagi jednak na jego największe zastosowanie w budownictwie, można go spotkać przede wszystkim w obiektach budowlanych:

 • na strychach i ocieplonych stropodachach, jakoobudowy stalowej konstrukcji nośnej lub połączeń szybów wentylacyjnych,
 • w pomieszczeniach użytkowych budynków, jako obudowy konstrukcji nośnej, ściany działowe, ściany osłonowe czy elewacje,
 • w piwnicach, w postaci izolacji urządzeń ciepłowniczych, rur, bojlerów, zaworów, wymienników ciepła (w węzłach cieplnych), w postaci sufitów podwieszonych,
 • w szybach windowych, zsypach, pomieszczeniach instalacyjnych, maszynowniach dźwigów
 • na klatkach schodowych (ścianach), w toaletach
 • w budynkach przemysłowych
 • w pomieszczeniach dla personelu produkcyjnego, w centralach
 • telefonicznych, wentylatorniach, wymiennikowniach, dyspozytorniach
 • w przejściach przewodów kanalizacyjnych i elektrycznych, między stropem a sufitem ostatnich kondygnacji.

 

We wszystkich tych miejscach można obecnie spotkać urządzenia i wyroby z zawartością azbestu. Ich zastosowanie wynikało przede wszystkim z potrzeby stosowania ochron przed ogniem oraz hałasem. Te dwa czynniki zdominowały wszystkie inne zastosowania azbestu w materiałach budowlanych.