Zadzwoń tel.+48 609 594 923 tel. biuro : tel.: +48 607 269 111    

Właściwości gazu LPG

      Skroplony gaz płynny (ang. Liquefied Petroleum Gas), zwany inaczej LPG, jest niezwykle uniwersalnym gazem o wszechstronnych zastosowaniach w domu, rolnictwie, handlu i usługach, przemyśle oraz na drogach.

      Skroplony gaz płynny, zwany inaczej LPG, powstał pod powierzchnią ziemi w procesie trwającym miliony lat. Platformy wiertnicze wydobywają gaz w postaci mieszanki, która następnie jest rozdzielana na metan (gaz główny), gazy skroplone (propan i butan) oraz inne gazy.

      Gaz płynny produkowany jest również w rafineriach ropy naftowej.

      W normalnym ciśnieniu atmosferycznym LPG występuje w fazie lotnej i przybiera ciekły stan skupienia wyłącznie w niskiej temperaturze lub w warunkach nadciśnienia. Gdy ciśnienie spadnie (np. gdy otwarty zostanie zawór zbiornika gazu), ciecz przechodzi w stan lotny tworząc parę. Ta właśnie para (gaz) stosowana jest do zasilania urządzeń.

      Do przejścia ze stanu ciekłego w gazowy konieczne jest ciepło. W pierwszym momencie odparowywania gaz pobiera ciepło sam z siebie, a następnie z otoczenia. Dlatego zbiornik silnie się ochładza, a w przypadku bardzo dużego poboru, widać szron na ściankach zewnętrznych naczynia.

      Ciśnienie wzrasta w miarę wzrostu temperatury, tak więc gdy wzrasta temperatura otoczenia zbiornika, wzrasta również ciśnienie wewnątrz zbiornika w wyniku rozszerzania się cieczy. W zbiornikach stosuje się zazwyczaj zawory bezpieczeństwa chroniące przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Stopień napełnienia butli nie może przekroczyć 85% pojemności butli.

UWAGA!

Zabronione jest napełnianie butli w miejscach do tego nieprzystosowanych! Należy tego dokonywać tylko w rozlewniach gazu LPG. Nigdy na stacjach auto-gaz lub stacjach paliw!