tel.: +48 609 594 923

ZALETY GAZU PŁYNNEGO

     LPG jest bez wątpienia jednym z najczystszych stosowanych źródeł energii. Spala się czysto i bezzapachowo a produktami spalania całkowitego LPG jest dwutlenek węgla i woda. Poziom emisji szkodliwych substancji, takich jak węglowodór, tlenek azotu, cząstki stałe, tlenki węgla, toksyny i metale ciężkie jest najniższy z tradycyjnych paliw. W procesie spalania nie powstają tlenki siarki, uważane za główną przyczynę powstawania kwaśnych deszczy.

     LPG jest nietoksyczny i nie zanieczyszcza ani gleby, ani wód podziemnych. Ponadto, LPG ma współczynnik ocieplenia globalnego równy zero, co oznacza że nie jest zaliczany do gazów cieplarnianych.

     W porównaniu do większości innych źródeł energii takich jak olej opałowy czy paliwa stałe, gaz płynny jest czystym, wygodnym oraz wydajnym paliwem o szerokim wachlarzu zastosowań w Twoim domu. Gaz płynny LPG oferuje takie same korzyści jak gaz ziemny, a może być przy tym stosowany poza zasięgiem jego sieci.