Normy i przepisy dotyczące instalacji gazowych

hydraulik dokreca rure w instalacji gazowej - Normy i przepisy dotyczące instalacji gazowych

Instalacje gazowe to układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Co mówi prawo na temat ich budowy?

Do czego służy instalacja gazowa?

Instalacje gazowe służą do ogrzewania budynków, a także zaopatruje je w ciepłą wodę użytkową. Wyróżnia się systemy zasilane gazem ziemnym oraz płynnym LPG. Budowa przyłącza wymaga pozyskania dodatkowego pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej w domu. Uzyskanie go wymaga skompletowania konkretnych dokumentów jak mapa z zaznaczoną lokalizacją szafki gazowej do celów informacyjnych, kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z budynku, oświadczenie o prawie własności, ewentualnie zgoda właścicieli lub współwłaścicieli budynku na doprowadzenie gazu do obiektu i zamontowanie w nim konkretnych urządzeń gazowych.

Jakie przepisy regulują budowę instalacji gazowej?

Podstawowym dokumentem prawnym regulującym kwestie podłączenia gazu jest ustawa prawo budowlane. Wytyczne te zawarte są między innymi w art. 3 pkt t wspomnianej ustawy, według której montaż gazu w obiekcie budowlanym zaliczany jest do robót budowlanych. Z kolei art. 42 pkt 4 mogą te roboty wykonać jedynie konkretne osoby, posiadają określone uprawnienia zawodowe. Innymi rodzajami przepisów określającymi szczegóły instalacji gazowej są Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak też w sprawie użytkowania budynków mieszkalnych oraz rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Ważne jest także ustawa prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki o bhp w sprawie warunków, jakie sieć powinna spełniać.