Jak transportować butle gazowe?

transport butli gazowych

W przypadku korzystania z gazu ciekłego z butli, ważne jest stosowanie się do zasad ich poprawnego i bezpiecznego użytkowania, również w obszarze transportu. W jaki sposób należy zabezpieczyć je na czas przewożenia?

Podział butli ze skroplonym gazem

W butlach, najczęściej stosowany jest propan oraz mieszanina propanu z butenem. Gazy te mają nie tylko odmienne zastosowanie, ale przede wszystkim różną temperaturę wrzenia. Propan wrze w temperaturze ok. -42. stopni Celsjusza a mieszanina – 4. stopni Celsjusza. Zatem propan-butan stosowany w ujemnej temperaturze zużyje się znacznie szybciej. Butle występują w trzech rodzajach pojemności: jedenastokilogramowej, pięciokilogramowej butli gazowej z gazem propan-butan oraz butle Nano z propanem, które to kojarzymy głównie z obsługi grilla ogrodowego, kominka.

Bezpieczny transport butli z gazem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP transportu gazu mogą się podjąć jedynie wybrane podmioty gospodarcze. Mogą one — stosując się określonych wytycznych, przewodzić gazy techniczne, spożywcze, specjalne i medyczne. Chcąc przewozić butle z gazem, trzeba przestrzegać dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, sposobu ich zamocowania w pojeździe także zabezpieczania zaworów butli (np. kołpakami). Sposób przeprowadzania tej usługi regulowany jest umową europejską dotyczącą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych tzw. ADR. Warto pamiętać, że jeśli zawór butli ze skroplonym gazem ma zawór bezpieczeństwa (butle CO2), butlę przewozi się w pozycji pionowej. W przypadku butli technicznych należy mieć na uwadze fakt, że nie wolno przewozić butli gazowych z podłączonymi reduktorami i innymi elementami armatury, nawet po zamknięciu zaworu na butli. Ważne jest też, odbierając puste butle — odpowiednio je zabezpieczyć do rodzaju odbieranego pojemnika. Butle z gazem zawsze muszą być transportowane z osłoną ochronną zaworu, czy to w postaci kołpaka, czy wbudowanego kosza, lub w kontenerach pełniących funkcję ochronną zaworu.