Z czego robione są butle gazowe?

pomarańczowe butle gazowe

Instalacje gazowe mogą być oparte na gazie płynnym — tzw. instalacje zbiornikowe oraz ziemnym — wydobywanym spod ziemi.  Poza systemami opartymi na rurociągach gazowych istnieją jeszcze butle, zawierające gaz płynny, który w temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu atmosferycznym przyjmuje postać pary. Jakie cechy muszą posiadać butle gazowe?

Czy gaz  z butli jest bezpieczny?

Gaz w butlach jest tak samo bezpieczny jak tez ze zbiorników czy też z sieci. Wszystko zależy od sposobu ich użytkowania, montażu urządzeń zasilanych danym rodzajem gazu. Gaz płynny — bo taki znajduje się w butlach, wykorzystywany jest głównie w domach jednorodzinnych jako paliwo do kuchenek, kominków. Ważne jest, aby kupować go ze sprawdzonych punktów dystrybucji gazu. Ze względów bezpieczeństwa butle gazowe napełniane powinny być wyłącznie w autoryzowanych rozlewniach. Wszelkie doniesienia o wypadkach związanych z użytkowaniem butli z gazem płynnym dotyczą albo błędów po stronie użytkownika końcowego — nieodpowiedniego obchodzenia się ze zbiornikiem, albo w wyniku nielegalnego napełniania butli gazowych przeznaczonych do użytku domowego bezpośrednio z dystrybutorów na stacjach paliw lub autogazu. Takie skrajne nieodpowiedzialne działanie prowadzi do powstania wewnątrz zbiorników przenośnych niekorzystnych proporcji pomiędzy składnikami gazu, co w skrajnych przypadkach prowadzi do jego wybuchu.

Z czego wykonane są butle gazowe?

Butle gazowe to zbiorniki do przechowywania gazu pod dużym ciśnieniem. Wykonane są ze stali wysokowęglowej, stali nierdzewnej, aluminium lub materiałów kompozytowych. Występują cztery rodzaje butli pod względem stanu skupienia materii wewnątrz butli: w stanie gazowym w normalnej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu, ciekłym w normalnej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu, rozpuszczonym, ciekłym w obniżonej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. Te stosowane w domach, gdzie gaz jest skroplony np. na butan, LPG, propan, dwutlenek węgla, podtlenek azotu.