Jakie butle stosowane są do przechowywania gazu?

butle gazowe

Przez butle gazowe należy rozumieć pojemniki, w których pod dużym ciśnieniem przechowywane są gazy. Stanowią niezależne źródło energii i są wykorzystywane nie tylko w przemyśle, ale także na mniejszą skalę w domu. Zmagazynowany gaz jest źródłem ogrzewania i oświetlenia. Warto wiedzieć, że butle gazowe dzielą się pod względem materiału, z którego zostały wykonane, stanu skupienia przechowywanej substancji oraz zastosowania.

Z czego wykonane są butle gazowe?

Butle gazowe mogą być wyprodukowane z następujących materiałów:

  • stal wysokowęglowa – stal niestopowa o zawartości węgla powyżej 0,6%
  • stal nierdzewna – odporna na korozję dzięki odpowiednim dodatkom stopowym
  • aluminium
  • materiały kompozytowe – złożone z dwóch komponentów, silnego włókna oraz żywicy syntetycznej, wytrzymałe i lekkie

Butle a stan skupienia materii

W butlach przechowuje się substancje w stanie gazowym, takie jak powietrze, argon, hel, tlen lub azot. Można jednak magazynować w nich także gaz skroplony – butan, LPG, propan, podtlenek azotu, dwutlenek węgla. W następnej grupie butli można trzymać gazy rozpuszczone, na przykład acetylen w acetonie. Ostatni rodzaj butli przechowuje gazy skroplone w obniżonej temperaturze – ciekły azot lub ciekły tlen.

Wykorzystanie butli gazowych

W gospodarstwie domowym butle gazowe stosowane są do ogrzewania pieców lub kotłów. Świetnie sprawdzają się w turystyce, umożliwiając przygotowywanie jedzenia na palnikach lub grillach, a także służąc do ogrzewania. W branży motoryzacyjnej korzystają z nich właściciele samochodów na paliwo gazowe. Butle gazowe mają także zastosowanie medyczne – wypełnione są mieszankami przeznaczonymi do oddychania i transportowane na przykład w karetkach pogotowia. Powszechnie wykorzystywane są w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy hutniczym.