Co wpływa na ceny gazu?

koszty gazu

Wiele gospodarstw domowych do celów konsumpcyjnych używa gazu w butlach. Podobnie bywa z niektórymi gałęziami przemysłu, które wykorzystują ten rodzaj paliwa do ogrzewania wybranych pomieszczeń, prowadzenia prac dekarskich, instalacyjnych, czy też różnego rodzaju procesów produkcyjnych. Dlaczego cena gazu jest ruchoma? Co wpływa na jego wysokość?

Jakie jest zastosowanie gazu w butlach?

W domach prywatnych wybierany jest często gaz w butlach. Jest to jeden ze sposobów na znalezienie taniego sposobu przygotowywania ciepłych posiłków w miejscach, w których nie jest możliwe, bądź nie zostało jeszcze wykonane doprowadzenie instalacji gazowej z tzw. sieci. W butlach używany jest gaz typu propan-butan, często określany gazem LPG. Zwykle sprzedawany jest w butlach o pojemności 5 kg lub 11 kg i przechowywany jest w nich w postaci ciekłej. Choć jest to ten sam rodzaj mieszanki, jaki stosuje się w pojazdach z instalacją gazową, nie można na każdej stacji tankować gazu do butli. Wymaga to specjalnej koncesji, o wiele częściej spotykana jest możliwość wymiany pustej butli na załadowaną, przy czym trzeba zdawać sobie sprawę, że cena za wymianę butli autoryzowanej przez rozlewnię jest zazwyczaj wyższa od tej napełnionej na stacji paliw.

Od czego zależy cena gazu ziemnego?

Cena gazu zależna jest od tej ogłaszanej na Towarowej Giełdzie Energii, dodatkowo zależy ona od wysokości wydatków poniesionych na pozyskanie paliwa gazowego i kosztów własnych dostawcy związanych z jego obrotem. Przez to, że w dużej mierze gaz do Polski musi zostać sprowadzony z zagranicy, jego cena zależna jest od ceny gazu na rynkach światowych, które kształtowane są przez giełdy, czyli wirtualne punkty kupna i sprzedaży gazu jak holenderski TTF, niemiecki Gaspol, brytyjski NBP oraz w USA Henry Hub lub Waha.