Zasady bezpieczeństwa w składzie gazów technicznych

butle gazów technicznych

Zamówienie gazów technicznych, aby stanowiły zapas na pewien czas, jest świetnym pomysłem, który obwarowany jest regulacjami.

Zapotrzebowania na gazy techniczne

Niezależnie od tego, ile gazów technicznych potrzebuje dane przedsiębiorstwo, zawsze ich przechowywanie jest regulowane przez Rozporządzenie Ministrów Pracy I Opieki Społecznej Oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem. Warto nie tylko zaopatrywać się w odpowiedniej jakości gaz od firmy Euro-Gaz, ale także w odpowiednie butle, które zapewnią bezpieczeństwo jego składowania. Muszą być szczelne oraz wytrzymałe, aby zniosły ciśnienie. Należy trzymać je zgodnie z zaleceniami – w miejscach osłoniętych od wpływu ciepła lub zimna, z dala od ośrodków ognia oraz w takich, w których nie dojdzie do przypadkowego uszkodzenia butli. Nie wolno ich także przechowywać w warunkach, które ujemnie wpływają na wytrzymałość materiału, np. poprzez jego korodowanie.

Zasady bezpieczeństwa składzie gazów technicznych

Na tym jednak nie koniec. Rozporządzenia jasno określa, że składy butli powinny być oddalone od miejsca użyteczności publicznej oraz zakładami produkcyjnymi i budynkami mieszkalnymi. Pojemność składów (butle do 40 litrów) do 500 butli włącznie musi wynosić przynajmniej 20 metrów. Od 500 do 1 500 butli nie mniej niż 25 metrów. Ponad 1 500 butli to już 30 metrów odległości. Jeśli pojemność butli z gazami technicznymi jest większa niż 40 litrów, wówczas ilości podane wyżej ulegają zmniejszeniu na zasadzie proporcjonalności. Rozporządzenie jasno określa, że pojemność składu nie może przekraczać 3 000 sztuk butli o pojemności 40 litrów. Opisane względy bezpieczeństwa są konieczne i bezwzględnie należy się ich trzymać pod rygorem kary. Warto mieć na uwadze także troskę o życie ludzi oraz ochronę całego zakładu. Z kolei zamówienie regularnych dostaw niweluje problem składowania wielu butli naraz.