Blog - strona 2

Jak transportować butle gazowe?

W przypadku korzystania z gazu ciekłego z butli, ważne jest stosowanie się do zasad ich poprawnego i bezpiecznego użytkowania, również w obszarze transportu. W jaki sposób należy zabezpieczyć je na czas przewożenia?

Czytaj dalej

Z czego robione są butle gazowe?

Instalacje gazowe mogą być oparte na gazie płynnym — tzw. instalacje zbiornikowe oraz ziemnym — wydobywanym spod ziemi.  Poza systemami opartymi na rurociągach gazowych istnieją jeszcze butle, zawierające gaz płynny, który w temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu atmosferycznym przyjmuje postać pary. Jakie cechy muszą posiadać butle gazowe?

Czytaj dalej